• +48 59 862 2727

Organizator

Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych - uznana organizacja producentów, zrzesza osoby fizyczne i prawne, zajmujące się profesjonalną produkcją ryb, przede wszystkim łososiowatych, ale także innych gatunków perspektywicznych rynkowo. Ponad dwadzieścia lat dbamy o interesy i nieustanny rozwój hodowców ryb łososiowatych. Dzięki temu, że w naszych szeregach skupiamy prawie wszystkich przedstawicieli branży pstrągowej w Polsce, staliśmy się prężną i silną organizacją zajmującą się promowaniem rozwoju naszej branży oraz walką o jej interesy.

Statut Stowarzyszenia – dostępny na stronie internetowej – www.sprl.pl, szczegółowo opisuje cele Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych.Jednym z naszych podstawowych zadań jest reprezentowanie branży przed organami państwowymi – zwłaszcza odpowiedzialnymi za legislację mającą wpływ na akwakulturę. Wielokrotnie z sukcesem, broniliśmy interesów hodowców, skupiając się na żmudnym i rzetelnym dostarczaniu merytorycznych argumentów. Nasi przedstawiciele z pełnym zaangażowaniem biorą udział w konsultacjach dotyczących przepisów weterynaryjnych, uregulowań dotyczących ochrony środowiska oraz gospodarowania wodami. Mamy swoich przedstawicieli w Komitecie Monitorującym Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020. Utrzymujemy stały kontakt z urzędnikami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odpowiedzialnymi za legislację dotycząca rybactwa.

Drugim priorytetowym celem Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych jest szeroko pojęta działalność szkoleniowa i dydaktyczna. Dzięki monitorowaniu stanu polskiego i europejskiego prawa regulującego kwestie istotne dla branży na bieżąco informujemy naszych członków o zmianach i trendach w przepisach nas dotyczących. Organizowane corocznie Konferencje Hodowców Ryb Łososiowatych są tak skomponowane, aby ich tematyka maksymalnie odpowiadała na potrzeby hodowców. Nieustannie śledzimy nowinki technologiczne, jakie pojawiają się w innych państwach, staramy się także propagować nowe technologie powstające w kraju, dlatego też od 2015 roku prezentujemy je Państwu podczas Technologicznych Targów Akwakultury. Rozbudowujemy bazę wiedzy z zakresu prawa, technologii, weterynarii oraz innych aspektów naszej działalności, którą udostępniamy naszym Członkom.

Nieustannie staramy się śledzić wszelkie inicjatywy, które mogą przyczynić się rozwojowi naszej branży, szukamy również praktycznych sposobów na wsparcie codziennej działalności hodowców. W 2013 roku SPRŁ przejęło od nestora polskiego rybactwa prof. zw. Stanisława Bontempsa  prowadzenie Serwisu Pstrągowego, który umożliwi zbieranie danych statystycznych dotyczących produkcji i sprzedaży ryb, niezbędnych do opracowania wspólnej polityki gospodarczej Członków. Opracowaliśmy Strategię Rozwoju Zrównoważonej Akwakultury Intensywnej 2020, dokument stanowiący swego rodzaju mapę drogową dla branży w najbliższych latach, której poszczególne rozdziały odnoszą się do najistotniejszych dla nas zagadnień. Zrealizowaliśmy projektu na operację współfinansowaną przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich PO RYBY 2007- 2013". Cykliczna kampania promocyjna „Teraz Pstrąg” w ciągu 4 lat trwania przyczyniła się do wzrostu spożycia pstrągów o ponad 40%. Kampania ta dwukrotnie nagrodzona została Złotą Płetwą Reklamy – dla najlepszej kampanii promującej spożycie ryb i produktów rybnych. W maju 2009 roku dzięki współpracy z SPRŁ, słupski oddział PZU SA opracował szczególne warunku ubezpieczenia chowu i hodowli ryb łososiowatych, które są idealnie dostosowane do hodowli w systemach zintensyfikowanych. Warunkiem skorzystania z tej specjalnej oferty PZU jest członkostwo  w SPRŁ, nasi eksperci będą brali udział przy wyjaśnianiu ewentualnych sytuacji spornych. W miarę możliwości udzielamy pomocy prawnej naszym Członkom – w formie porad, ale także przyłączając się jako strona do postępowań administracyjnych czy sądowych dotyczących zrzeszonych w SPRŁ hodowli.

 

Na początku 2013 roku Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych podjęło się opracowania danych rynkowych dotyczących rynku pstrąga w Polsce w związku z inicjatywą duńskiej organizacji pozarządowej reprezentującej sektor akwakultury, polegającą na zbadaniu kwestii ewentualnych tureckich subsydiów dla pstrąga tęczowego eksportowanego na rynki UE. Analiza wskazała ogromny wpływ importu pstrąga z Turcji  na ekonomikę produkcji tego gatunku ryb w polskiej akwakulturze.


Więcej informacji na temat naszych aktywności krajowych i zagranicznych znajduje się na naszej stronie internetowej www.sprl.pl. Warto jeszcze dodać, że współorganizowaliśmy Forum Akwakultury podczas MTG Polfish w 2009, 2013 i 2015 roku, byliśmy gospodarzem międzynarodowego forum szkoleniowego z cyklu „Profet Policy” w 2008, uczestniczyliśmy, lub nadal uczestniczymy w  międzynarodowych projektach: Aquabest, Aquality, SutainAqua – projektach realizowanych w ramach programów ramowych UE dotyczących  badań nad zrównoważoną akwakulturą – a także Europejskiej Platformie Akwkaultury i Innowacji (EATIP), Dialogu Pstrąga Wód Słodkich (FTAD) oraz „Geo-fish”. Pod koniec 2015 roku zdecydowało się przyłączyć jako Partner Stowarzyszony do projketu InnoAquaTech realizowanego w ramach programu  INTERREG Południowy Bałtyk. Projekt ma na celu wzmocnienie dialogu z małymi i średnimi przedsiębiorstwami z branży akwakultury z regionu na temat innowacyjnych metod produkcji, ze szczególnym naciskiem na rozwój akwakultury w obiegach zamkniętych - RAS (ang. Recyrculating Aquaculture Systems). Jesteśmy członkiem Federacji Europejskich Producentów Akwakultury FEAP – w maju 2016 roku mieliśmy zaszczyt zorganizować Walne Zebranie tej organizacji w Polsce. W tym samym roku zostaliśmy członkiem Komitetu Doradczego ds. Akwakultury

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać jedynie hodowca lub jego pracownik, mimo to formuła członkostwa jest otwarta, ponieważ członkiem wspierającym SPRŁ może zostać wiele osób i podmiotów związanych z branżą, jej rozwojem, bądź wspieraniem szeroko pojętej akwakultury. Formuła ta daje możliwość rozwijania na poziomie organizacji ściślejszej współpracy z uczelniami czy zakładami wdrażającymi interesujące nas technologie. Od początku zamian, wdrażanych po 2007 roku, skupiamy się na prowadzeniu bardzo konsekwentnej polityki pozyskiwania składek członkowskich. Składki produkcyjne stanowiące trzon finansowania Stowarzyszenia naliczane są proporcjonalnie do zadeklarowanej wysokości produkcji (z niewielką regresją wobec dużych hodowli). Skrupulatne monitorowanie spływu składek pozwala utrzymywać wysoką ich ściągalność, która z kolei jest niezbędna do rzetelnego i wykonalnego planowania zadań i inicjatyw, w jakie się angażujemy.

 

Wszystkich dotąd niezrzeszonych serdecznie zapraszamy do przystąpienia do SPRŁ. Choć w praktyce reprezentujemy interesy całej branży – nie tylko naszych Członków, staramy się rozszerzać zakres preferencji i korzyści dostępnych wyłącznie dla podmiotów zrzeszonych. Z drugiej strony, aby ziściły się plany o profesjonalnym lobbingu na rzecz naszego środowiska, sukcesywnie musimy zwiększać nasz budżet. Tylko wówczas będziemy mogli wspierać się pomocą profesjonalnych kancelarii prawnych wyspecjalizowanych w prowadzeniu lobbingu, czego najlepszy przykład obserwujemy w przypadku walki z subsydiowanym pstrągiem tureckim.


Z każdym tygodniem nasza organizacja rośnie w siłę oferując nową jakość działania na niespotykaną dotąd skalę. Naszym celem jest skupienie w naszych szeregach jak największej ilości podmiotów profesjonalnie zajmujących się chowem i hodowlą ryb – nie tylko łososiowatych. Ponieważ dbamy o ich interesy i walczymy o wspólną przyszłość, członkostwo w naszej organizacji powinno być dla każdego hodowcy oczywiste. Zależy to oczywiście od Państwa decyzji, zachęcamy więc do uczestnictwa w tej inicjatywie – korzyści będą obustronne. Z jednej strony SPRŁ z każdym Członkiem umacnia swoją pozycję jako reprezentant większej liczby podmiotów, z drugiej strony zapewniamy naszym Członkom dostęp do informacji, wiedzy i praktycznej pomocy, a także preferencje finansowe w przypadku uczestnictwa w organizowanych przez nas konferencjach, szkoleniach czy innego rodzaju inicjatywach.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

Stowarzyszenie Producentów
Ryb Łososiowatych
84-300 Lębork
ul. Wolności 30/105
NIP: 841-16-62-468
REGON: 220499845
Nr KRS 0000289861
Konto: 73 1240 3800 1111 0010 1569 5386
(PeKaO S.A. o/Lębork)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem